Trošarine

Tko ima pravo na povrat dijela plaćene trošarine za dizelska goriva?

Korisnik prava na povrat mora biti vlasnik, korisnik leasinga ili osoba koja je uzela u najam kamion ili kamion s prikolicom ili poluprikolicom te cestovna vozila kategorije M2 i M3.

Koja dokumentacija je potrebna za zahtjev?

Račun za dizelsko gorivo koje sadržava sve osnovne informacije koje ima račun, a na računu mora biti i registracijska oznaka vozila. Računi koji dolaze u obzir su samo bezgotovinski računi. Računi mogu biti i zbirni računi, ali obavezno moraju biti vidljive registarske oznake. 

Zahtjev za povrat se može napraviti također i za sva tankiranja na internom servisu (interni spremnici za gorivo, koji su u dvorištima tvrtke, na gradilištima, itd.)

Preslika podataka o registraciji kamiona ili kamiona s prikolicom s najvećom dopuštenom masom od najmanje 7,5 tona nosivosti ili cestovnog vozila kategorije M2 ili M3 koji obavljaju djelatnost prijevoza za čiji pogon se traži povrat trošarine s dokazima je podnositelj zahtjeva za povrat vlasnik vozila, korisnik leasinga ili osoba koja ih je uzela u najam.

Za detaljni popis dokumentacije, slobodno nas kontaktirajte na naš e-mail ili nas kontaktirajte na 095 77 200 70.

 

U mogućnosti smo Vam ponuditi izradu svih potrebnih obrazaca za povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika. 

 

Povrat trošarine određuje se u visini razlike trošarine važeće na dan kupnje dizelskog goriva u Republici Hrvatskoj i minimalno propisane visine trošarine na dizelsko gorivo koja iznosi 330 eura, a koji iznos se preračunava u nacionalnu valutu sukladno članku 142. Zakona. 

 

Iznos povrata dijela plaćene trošarine za 2019. godinu obračunava se po litri dizelskog goriva i iznosi 0,6071 HRK, za 2020. godinu po 0,6143 HRK, za 2021. godinu po 0,5642 HRK i za 2022. godinu po 0,5856 HRK. 

 

Primjer izračuna povrata dijela plaćene trošarine za 2020. godinu:

Korisnik prava prijavljuje 20.670,00 litara ukupne količine potrošenog dizelskog goriva. Izračun: Ukupna količina potrošenog dizelskog goriva (u litrama) x Iznos povrata dijela plaćene trošarine po litri dizelskog goriva: 20.670,00 litara x 0,6143 kn/l = 12.697,58 HRK

 

info@trosarine.eu
095 77 200 70